FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Adatvédelmi tájékoztató

A SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft. ezúton tájékoztatja a Munkaerő-közvetítői Adatbázissal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft.

2. A kezelt adatok

A munkakeresői regisztráció alkalmával, az Ön által megadott adatok rögzítésre kerülnek a SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft. Munkaerő-közvetítői Adatbázisában. A munkakeresőktől kért adatok: név, cím, telefonszám, email cím, születési dátum, iskolai végzettség, előző munkahelyek.

3. Az adatkezelés célja

A SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft. a megbízói részére munkaerő-közvetítést végez. Az adatkezelés célja, a munkakereső bemutatása a SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft. megbízója számára, hogy meggyőződjön annak alkalmasságáról, illetve a munkakereső tájékoztatása az esetlegesen a jövőben előforduló munkalehetőségekről.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft. mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre (adatkezelők, adatfeldolgozók)

Az adatokhoz a SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft. erre felhatalmazott munkavállalói férhetnek hozzá.

A SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft. a megbízásaiban rögzített munkakörökre alkalmas munkakeresők adatait továbbítja a megbízója részére. Az előre egyeztetett munkakör megpályázásával az adatok tulajdonosa hozzájárul, hogy adatait az SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft. a meghatározott harmadik fél számára továbbítsa..

Személyes adatokat adatfeldolgozás céljából nem adunk át harmadik személyeknek. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre viszont csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

Az érintettek kérésére a SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft. tájékoztatást ad az adatfeldolgozók nevéről, címéről (székhelyéről).

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat a SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft. adatkezelésre felhatalmazott munkatársainak saját számítógépén tároljuk. Az adatok biztonságát szolgálja, magas szintű számítástechnikai védelmi rendszer, amelyet a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében vezettünk be.

7. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A személyes adatok megadásáról maguk a munkakeresők döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről a munkakeresők tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a info@evans-hr.com (email) címen kérhető.

Az adatok helyességért az adatközlők felelnek. Minden munkakereső kérheti a SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft-től személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén. A valóságnak meg nem felelő adatokat az adatkezelő helyesbíteni, a hiányos vagy téves adatot pedig törölni köteles. A helyesbítésről és a törlésről adatkezelő nem értesíti az érintetteket, tekintettel arra, hogy a helyesbítés vagy törlés jogos érdekeiket nem sérti.

A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. Az adatok törlését a info@evans-hr.com (email) címen kell kezdeményezni. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft. megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.


2013. május 5.

SRT Üzletviteli és Tanácsadó Kft.